Regulamin

Home / Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklep www.butydopary.pl jest własnością firmy:

„EM-KA” F.H. Adam Waliłko
ul. Nadwodna 11
08-400 Garwolin wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (www.firma.gov.pl ) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
NIP 826-000-06-62, REGON 710010457

Bank Pekao SA

PL 03 1240 2728 1111 0000 3990 0430

Adres do odbioru osobistego i do zwrotu:

08-400 Garwolin ul. Nadwodna 11

Kontakt:

e-mail : kontakt@butydopary.pl
telefon : 25 682 42 54

 

I Postanowienia ogólne

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.butydopary.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena podana przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

4. Ceny widniejące przy produkcie nie zawierają kosztów wysyłki.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia drogą mailową lub telefoniczną i podejmuje decyzję o jego realizacji (może się to wiązać z wydłużeniem czasu oczekiwania, realizacją części zamówienia lub anulowaniem całości zamówienia).

6. Sklep internetowy www.butydopary.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia gdy zamówiony produkt jest niedostępny. W przypadku dokonania zapłaty za niedostępny w magazynie produkt przez Klienta sprzedający niezwłocznie zwróci otrzymaną sumę pieniężną.

7. Sprzedający dostarcza dowód zakupu (paragon) lub fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do wystawienia faktury.

8. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu przez wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową.

9.Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.butydopary.pl.

 

II. Procedura złożenia zamówienia

1. Warunkiem rozpoczęcia składania zamówienia w sklepie internetowym jest rejestracja.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3. Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka i przesłanie formularza zamówienia. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez wiadomość e-mail.

4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

III. Metody płatności i dostawa

1.Klient ma możliwość dokonania zapłaty:

-przelewem na numer konta   03 1240 2728 1111 0000 3990 0430

-za pośrednictwem firmy Przelewy24

-lub w siedzibie firmy kartą lub gotówką.

W przypadku płatności przelewem klient wpisuje numer zamówienia w tytule przelewu.

2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku odbioru osobistego i płatności gotówką płaci w momencie odebrania towaru.

4. Dostawa jest odpłatna. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zgodnie z wyborem klienta.

5. Termin i koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

 

IV. Uprawnienia do odstąpienia od umowy

1. Konsument który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić w ciągu 14 dni od chwili objęcia towaru w posiadanie bez podawania przyczyny.

2. Aby zwrócić towar należy czytelnie wypełnić i podpisać formularz zwrotu (przykładowy dostępny w załączniku) i w wersji papierowej razem z dowodem zakupu dołączyć do zwracanego towaru.

3. Zwracany towar musi być nieużywany w stanie nadającym się do dalszej odsprzedaży.

4. Zwrot wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności następuje do 14 dni od odstąpienia od umowy w momencie, gdy sprzedawca otrzyma zwracany towar.

5. Zwrot pieniędzy następuje tą samą metodą co płatność, chyba że konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. W przypadku gdy wszystkie warunki zwrotu nie zostaną dopełnione zwrot nie zostanie uznany.

V. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Sprzedawca nie odpowiada na podstawie tej ustawy wobec konsumenta, który nabywa dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

2. Zgłoszenie reklamacji przez konsumenta następuje poprzez wysłanie towaru wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym i opcjonalnie dowodem zakupu(ułatwia rozpatrzenie reklamacji). Przykładowy formularz reklamacyjny dostępny w załączniku.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania.

5. W przypadku akceptacji reklamacji sprzedawca ma obowiązek doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży poprzez usunięcie wady bez dodatkowych niedogodności dla klienta lub wymianę na towar wolny od wad.

6. W przypadku gdy usunięcie wady lub wymiana towaru na wolny od wad jest niemożliwe sprzedawca niezwłocznie zwróci należność za sprzedany towar.

7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat. Traci to uprawnienie w przypadku jeśli po upływie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności zgłosi ją sprzedawcy.

VI. Dane osobowe

Administratorem Danych Osobowych jest „EM-KA” F.H. Adam Waliłko. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

1. Rejestrując się i składając zamówienie klient zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy.

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3. Klient ma dostęp do swoich danych, może je modyfikować lub usunąć z bazy danych.

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.